News

Secretarías

Departamentos

AccesosSecretaría Académica - correo: facena@exa.unne.edu.ar

DGA: Dirección Gestión Académica
Correo: dirgestionacademica@exa.unne.edu.ar
TE: 379-4473931 - Int. 4714

DGE: Dirección Gestión Estudios
Correo: estudios@exa.unne.edu.ar
TE: 379-4473931 - Int. 4513

DSD: División Sistematización de Datos
Correo: miguelrom@exa.unne.edu.ar
TE: 379-4473931 - Int. 4724

DB: División Bedelía
Correo: bedelia.campus@exa.unne.edu.ar -
bedelia.centro@exa.unne.edu.ar
CEL: 379-4058730Destacados

Docentes

WebMail FaCENA